دانلود سریال حرفه ای قسمت 1

دانلود قانونی سریال حرفه ای

دانلود سریال حرفه ای قسمت 1
ستان: پول زیادی دخیل است. یک برنامه کامل برای از بین بردن موانع و دستیابی به این ثروت لازم است. این یک برنامه ساده لوحانه و پیچیده است که برای اجرا نیاز به یک قاتل حرفه ای دارد. او احتمالاً باهوش ترین و بی رحم ترین فرد است.